thẻ tác nghiệm báo chí

tin tức về thẻ tác nghiệm báo chí mới nhất

Xử lý đối tượng giả mạo thẻ của hàng loạt cơ quan báo chíicon

Xử lý đối tượng giả mạo thẻ của hàng loạt cơ quan báo chí

Cơ quan chức năng xác định, ông T đã làm giả hàng loạt thẻ của cơ quan báo chí.