thí điểm tự chủ

tin tức về thí điểm tự chủ mới nhất

Ba trường đại học được kéo dài tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Hội đồng trườngicon
Tuyển sinh13/06/20190

Ba trường đại học được kéo dài tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Hội đồng trường

Chính phủ vừa cho phép ba trường đại học được thí điểm áp dụng tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Hội đồng trường cao hơn quy định trong Bộ luật lao động.