thị trường đồ uống

tin tức về thị trường đồ uống mới nhất

Cuộc đua xanh - sạch - lành trên thị thường thực phẩm - đồ uống Việt Namicon
VEF16/10/20190

Cuộc đua xanh - sạch - lành trên thị thường thực phẩm - đồ uống Việt Nam

Trong cuộc đua xanh - sạch - lành, để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, thu hút ngày càng nhiều khách hàng, rõ ràng các doanh nghiệp F&B nên nhận thức rõ những cơ hội và thách thức.