Thích Bảo Nghiêm

tin tức về Thích Bảo Nghiêm mới nhất

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Không dung túng, bao che cho chức sắc vi phạmicon
Quốc hội06/06/20190

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Không dung túng, bao che cho chức sắc vi phạm

Giáo hội Phật giáo Việt Nam không dung túng, bao che cho bất kỳ một người tu hành nào, đặc biệt là các chức sắc khi vi phạm đạo đức và giáo luật.