Thích Nữ Minh Viên

Cập nhập tin tức Thích Nữ Minh Viên

Trì chùa Pháp Lạc - sư cô Thích Nữ Minh Viên - chia sẻ về việc nuôi dưỡng các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung trong một cuộc trò chuyện ngày 16/11.