thiên đường nghỉ dưỡng

tin tức về thiên đường nghỉ dưỡng mới nhất

Côn Đảo - trải nghiệm vùng đất lịch sử và nên thơicon
Du lịch18/04/20190

Côn Đảo - trải nghiệm vùng đất lịch sử và nên thơ

Côn Đảo ẩn chứa lịch sử bi tráng khi là nơi giam giữ và lưu đày tù nhân lớn nhất như một “địa ngục trần gian” của chế độ thực dân ở Đông Dương. Nay, hòn đảo trở mình thành một trong những thiên đường nghỉ dưỡng nên thơ.