thiến hóa học

tin tức về thiến hóa học mới nhất

'Thiến hóa học' tội ấu dâm được áp dụng thế nào?icon

'Thiến hóa học' tội ấu dâm được áp dụng thế nào?

Môt số nước cho phép tội phạm ấu dâm chọn "thiến hóa học" để giảm án tù. Tại Indonesia, cưỡng hiếp trẻ em bị tử hình hay thiến hóa học.