vào thời điểm các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam lẽ ra cần phát triển vững mạnh để biến khát vọng của cả dân tộc thành hiện thực thì họ mãi “không chịu lớn”.

Muốn trở thành nước phát triển vào năm 2045 thì thu nhập bình quân đầu người phải đạt 20.000 USD/năm. Như vậy, Việt Nam phải đạt mức tăng trưởng GDP từ 7,5-8%/năm, liên tiếp trong 25 năm tới. 

Thiếu doanh nghiệp tầm cỡ

Theo các chuyên gia kinh tế, để tạo ra sự tăng trưởng thần kỳ từ nay đến 2045, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân. Đưa khu vực kinh tế tư nhân, trở thành động lực chính cho sự phát triển.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn