thiếu gia nghìn tỷ

Cập nhập tin tức thiếu gia nghìn tỷ

Trong khi cậu chủ Cường đô la “mỏi tay” sắm siêu xe giá chục tỷ đồng, công ty Quốc Cường Gia Lai lại báo lỗ thảm.