thiếu trách nhiệm gây hậu quả

tin tức về thiếu trách nhiệm gây hậu quả mới nhất

Gây thất thoát tiền tỷ, nguyên chủ tịch xã kêu oan được giảm ánicon

Gây thất thoát tiền tỷ, nguyên chủ tịch xã kêu oan được giảm án

Nguyên chủ tịch xã ở Đắk Lắk gây thất thoát tiền tỷ của nhà nước đã kháng cáo, kêu oan và được tòa cấp cao giảm án.