thỉnh vong giải nghiệp

tin tức về thỉnh vong giải nghiệp mới nhất

Có thể biện minh đó là niềm tin tôn giáo?icon
Chuyện lạ04/06/20190

Có thể biện minh đó là niềm tin tôn giáo?

Những người sử dụng cơ sở tôn giáo, khai thác lòng tin của Phật tử để trục lợi, điều đó có thể biện minh là niềm tin tôn giáo hay không?