thời hạn nhận xác. thi thể

tin tức về thời hạn nhận xác. thi thể mới nhất

Malaysia ra thời hạn cho gia đình 'Kim Chol' nhận xácicon
Thế giới13/03/20170

Malaysia ra thời hạn cho gia đình 'Kim Chol' nhận xác

Gia đình của người được cho là Kim Jong Nam sẽ có khoảng hai đến ba tuần để nhận thi thể ông này từ nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur (HKL).