thông tin liên lạc

tin tức về thông tin liên lạc mới nhất

Bộ TT&TT ra quân phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIIIicon

Bộ TT&TT ra quân phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày 22/1, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức ra quân đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn an ninh mạng phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.