thông tư 30 mới

tin tức về thông tư 30 mới mới nhất

Thông tư 30 sẽ được sửa như thế nào?icon
Góc phụ huynh27/08/20160

Thông tư 30 sẽ được sửa như thế nào?

Thông tư 30 sẽ được sửa đổi trên tinh thần khắc phục những bất cập sau 2 năm triển khai nhằm giảm áp lực, khối lượng công việc cho giáo viên.