thu chơi hoa hồng

tin tức về thu chơi hoa hồng mới nhất

Âm thầm nghỉ việc, vay nặng lãi trồng 6.000 gốc hồngicon
Đầu tư09/10/20170

Âm thầm nghỉ việc, vay nặng lãi trồng 6.000 gốc hồng

Chị Tuyết âm thầm giấu bố mẹ việc mình nghỉ việc, chấp nhận vay nặng lãi để trồng hoa hồng. Đến nay, chị sở hữu khoảng 6.000 gốc hồng các loại, thu tiền tỷ.