Thu Hoạch Lúa

Cập nhập tin tức Thu Hoạch Lúa

Dòng máy gặt vòi xả Yanmar YH700G/YH850G mới “ghi điểm” nhờ tốc độ, năng suất gặt nhanh, thùng chứa lớn đồng thời đặc biệt tiết kiệm nhân công vận hành, phù hợp điều kiện hạn chế tụ tập đông người phòng chống dịch bệnh.