Thủ môn Phí Minh Long

tin tức về Thủ môn Phí Minh Long mới nhất

Phí Minh Long: Nỗi buồn của thủ môn không được dùng tay… chơi bóngicon

Phí Minh Long: Nỗi buồn của thủ môn không được dùng tay… chơi bóng

Là thủ môn, nhưng đã nhiều ngày qua, thủ thành Phí Minh Long chỉ được phép đứng nhìn, hoặc dùng chân chơi bóng thay vì bằng đôi tay.