thu phí đậu xe

Cập nhập tin tức thu phí đậu xe

22/24 tuyến đường tổ chức thu phí đỗ xe ô tô ở trung tâm Sài Gòn đã được lắp đặt ‘mắt thần’ giám sát.