thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai th

tin tức về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai th mới nhất

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm khắc nhận trách nhiệm, kỷ luật loạt cán bộicon
Tài chính02/11/20190

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiêm khắc nhận trách nhiệm, kỷ luật loạt cán bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường “xin nghiêm khắc nhận trách nhiệm” vì chậm trễ trình Chính phủ các Nghị định, khiến ngân sách có thể thiệt 5.000 tỷ đồng.