thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

tin tức về thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái mới nhất

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhận trách nhiệm trước Phó Thủ tướngicon
Chính trị05/06/20170

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhận trách nhiệm trước Phó Thủ tướng

Tôi xin nhận trách nhiệm trước Phó Thủ tướng, cá nhân anh Vinh. Tôi xin lỗi nhân dân - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL nói.