Thủ tục giấy cấp phép

tin tức về Thủ tục giấy cấp phép mới nhất

Hộ kinh doanh sản xuất và kinh doanh kẹo mứt thành lập thế nào?icon
Hồi âm15/12/20190

Hộ kinh doanh sản xuất và kinh doanh kẹo mứt thành lập thế nào?

Tôi có một số vướng mắc về Thủ tục và các Giấy phép đăng ký Hộ kinh doanh như sau:

1. Tôi đã đăng ký Hộ kinh doanh (ngành nghề: sản xuất và kinh doanh kẹo mứt)