thủ tục nhập khẩu

tin tức về thủ tục nhập khẩu mới nhất

Vợ cũ chưa cắt khẩu, vợ mới bối rối thủ tục nhập khẩuicon
Hồi âm15/04/20180

Vợ cũ chưa cắt khẩu, vợ mới bối rối thủ tục nhập khẩu

Hiện tại tôi đã tái hôn và có con nhưng chưa nhập hộ khẩu được cho vợ con vì vợ cũ chưa cắt khẩu chuyển đi (tôi là chủ hộ).