Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

tin tức về Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới nhất

Chủ tịch QH hội kiến Thủ tướng Ấn Độicon
Chính trị10/12/20160

Chủ tịch QH hội kiến Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ cho rằng, Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời, đây là di sản quý báu cho các thế hệ mai sau.