thừa Vụ trưởng

tin tức về thừa Vụ trưởng mới nhất

Bộ Công Thương thừa vụ trưởng, cục trưởng, dôi dư cấp phóicon
Kinh Doanh23/11/20160

Bộ Công Thương thừa vụ trưởng, cục trưởng, dôi dư cấp phó

Không chỉ dôi dư Vụ trưởng, Cục trưởng mà số lượng cấp phó và công chức của những đơn vị sáp nhập ở Bộ Công Thương cũng sẽ dôi dư.