Thực phẩm và Dịch vụ

tin tức về Thực phẩm và Dịch vụ mới nhất

Đức Việt vào Top 100 sản phẩm-dịch vụ Tin & Dùng 2018icon

Đức Việt vào Top 100 sản phẩm-dịch vụ Tin & Dùng 2018

Công ty CP Thực phẩm Đức Việt tiếp tục lọt vào Top 100 các Sản phẩm - Dịch vụ Tin & Dùng trong nhóm ngành Thực phẩm và Dịch vụ bán lẻ năm 2018.