thực thi

tin tức về thực thi mới nhất

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam: Khó đủ đường!icon
Công nghệ15/04/20150

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam: Khó đủ đường!

 Hầu hết các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đều cho rằng họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực thi quyền này trong thực tế.