thuế thu nhập cá nhân.

tin tức về thuế thu nhập cá nhân. mới nhất

Mức khấu trừ tiền lương năm 2020icon
Tư vấn05/05/20200

Mức khấu trừ tiền lương năm 2020

Mức khấu trừ tiền lương hàng tháng không được quá 30% tiền lương tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.