thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế

Cập nhập tin tức thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế

Vừa mới chào đời được ít tháng, cậu bé đã phải chấp nhận số phận nghiệt ngã, tuổi thơ gắn liền trong bệnh viện.