thương hiệu nông sản

tin tức về thương hiệu nông sản mới nhất

Câu hỏi của Thủ tướng: Chúng ta đứng top 15 nước về nông nghiệp được không?icon
Đầu tư27/11/20180

Câu hỏi của Thủ tướng: Chúng ta đứng top 15 nước về nông nghiệp được không?

“Thành tích thì chúng ta hoan nghênh, nhưng lạc hậu, chậm hơn nông nghiệp một số nước trong khu vực, nhất là so sánh với Thái Lan thì phải suy nghĩ rất nhiều. Campuchia xây dựng thương hiệu còn tốt hơn chúng ta”.