Thương hiệu quốc gia Việt Nam

tin tức về Thương hiệu quốc gia Việt Nam mới nhất

124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020icon
Doanh nhân25/11/20200

124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020

Số lượng doanh nghiệp và số lượng sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia tăng với tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay với 124 doanh nghiệp, tăng 27 doanh nghiệp so với năm 2018 (97 doanh nghiệp).