thương hiệu vịt biển

tin tức về thương hiệu vịt biển mới nhất

Đoàn Văn Vươn, ông nông dân "dị biệt"icon
Đầu tư11/09/20160

Đoàn Văn Vươn, ông nông dân "dị biệt"

Vịt biển Đoàn Văn Vươn giờ đã trở thành một thương hiệu và luôn trong tình trạng cháy hàng. Điều gì đã tạo nên một thương hiệu như vậy?