thủy điện rào trăng

tin tức về thủy điện rào trăng mới nhất

Rào Trăng ơi… có các anh về!icon
Thơ17/10/20200

Rào Trăng ơi… có các anh về!

Các anh đi, tất cả hai mươi mốt người/ Vượt núi, băng rừng, vượt dòng nước lũ/ Gió rít, mưa giăng mịt mù phía trước/ Rào Trăng ơi… có các anh về.