thuyền lưỡng cư

tin tức về thuyền lưỡng cư mới nhất

Khám phá xuồng cao tốc đi được cả trên biển lẫn mặt đấticon
Khám phá09/10/20190

Khám phá xuồng cao tốc đi được cả trên biển lẫn mặt đất

Iguana X100 là một phương tiện nửa thuyền, nửa xe tăng cực độc đáo, nó có thể di chuyển linh hoạt cả trên bờ lẫn dưới nước.