tỉ lệ tốt nghiệp

tin tức về tỉ lệ tốt nghiệp mới nhất

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 là  97,57%icon
Tuyển sinh12/07/20180

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 là 97,57%

Nhiều tỉnh đạt tỉ lệ tốt nghiệp cao trên 99%. Một số tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn như Hà Giang có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 89,35%.