tích trữ xăng dầu

tin tức về tích trữ xăng dầu mới nhất

Có cần phải tích trữ xăng dầu?icon
Tư vấn04/04/20200

Có cần phải tích trữ xăng dầu?

Việc tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại về người và của. Trong khi đó, nguồn cung xăng dầu không thiếu và giá có thể giảm trong kỳ điều chỉnh tới.