tiền gửi ngân hàng

tin tức về tiền gửi ngân hàng mới nhất

Nên tiết kiệm bao nhiêu thu nhập mỗi tháng?icon
Tư vấn13/08/20190

Nên tiết kiệm bao nhiêu thu nhập mỗi tháng?

Không có chuẩn tiết kiệm tối thiểu nhưng trong các lời khuyên của chuyên gia và các tập đoàn tài chính chưa khi nào đưa ra con số tiết kiệm tối thiểu thấp hơn 10% thu nhập.