tiền kho bạc

tin tức về tiền kho bạc mới nhất

Đo đếm lượng tiền Kho bạc Nhà nước gửi ngân hàngicon
Tài chính30/11/20180

Đo đếm lượng tiền Kho bạc Nhà nước gửi ngân hàng

Lượng tiền gửi khổng lồ của Kho bạc Nhà nước tại các NHTM đang được các NH ngân hàng quan tâm khai thác như một nguồn vốn ổn định.