tiền phúng viếng

tin tức về tiền phúng viếng mới nhất

Tiền phúng viếng có được coi là tài sản thừa kế?icon
Hồi âm15/03/20170

Tiền phúng viếng có được coi là tài sản thừa kế?

Ông nội tôi qua đời cuối năm 2016. Do cô tôi là người có quan hệ rộng rãi nên rất nhiều người quen của cô đến viếng ông. Số tiền phúng viếng riêng khách của cô lên đến 500 triệu đồng.