Tiến sĩ Đàm Thị Hệ

tin tức về Tiến sĩ Đàm Thị Hệ mới nhất

Quan chức chửi dân sao không bị kỷ luật?icon
Tiêu điểm03/05/20190

Quan chức chửi dân sao không bị kỷ luật?

- Cách ứng xử của bà Đàm Thị Hệ với dân làm cho công luận vô cùng sốc. Chuyện xảy ra đã hơn một năm nhưng tại sao đến nay, lãnh đạo thị xã Gia Nghĩa và tỉnh Đắk Nông không có một hình thức xử lý thích đáng nào?