tiên tri Nostradamus

tin tức về tiên tri Nostradamus mới nhất

Nhà thờ Đức Bà Paris qua dự báo của nhà tiên tri Nostradamusicon
Thế giới17/04/20190

Nhà thờ Đức Bà Paris qua dự báo của nhà tiên tri Nostradamus

Ngay sau khi Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, vô số tin đồn đã nổi lên rằng sự kiện này đã được nhà tiên tri nổi tiếng từ thế kỷ 16 báo trước.