Tiệp Khắc

tin tức về Tiệp Khắc mới nhất

Hiệp ước Munich và sự ra đời của 'đồ tể Prague'icon
Hồ sơ31/07/20200

Hiệp ước Munich và sự ra đời của 'đồ tể Prague'

Khi đại diện của Anh và Pháp cho phép Đức Quốc xã chia cắt Tiệp Khắc bằng Hiệp ước Munich để sáp nhập phần lãnh thổ Tiệp Khắc có nhiều người Đức sinh sống.