Tiệp Khắc

tin tức về Tiệp Khắc mới nhất

Những sự kiện chấn động thế giới thời Chiến tranh Lạnh (III)icon
Hồ sơ26/08/20190

Những sự kiện chấn động thế giới thời Chiến tranh Lạnh (III)

 - Từ cuối những năm 1970, bắt đầu xuất hiện những xu hướng bất lợi trong đời sống kinh tế, xã hội Liên Xô, dần dần âm ỷ một cuộc khủng hoảng trên nhiều lĩnh vực.