Theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TP Hồ Chí Minh cùng 5 tỉnh miền Đông Nam Bộ có thể sẽ tăng trưởng âm trong năm 2021.

Theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TP Hồ Chí Minh cùng 5 tỉnh miền Đông Nam Bộ có thể sẽ tăng trưởng âm trong năm 2021 trong chuỗi hội nghị trực tuyến của Bộ này với các địa phương nhằm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022.

Cả vùng tăng trưởng âm

Trong hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của vùng năm 2021 là -0,13%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng dự tính 6,2 - 6,5% cho cả khu vực Đông Nam Bộ trong năm 2021.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn