tiết kiệm ngân sách

Cập nhập tin tức tiết kiệm ngân sách

Chính phủ vừa có báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nêu rõ các mục tiêu tiết kiệm trong năm 2020.