Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam

tin tức về Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam mới nhất

Tìm ra bài toán đúng sẽ giải được nỗi đau của xã hộiicon

Tìm ra bài toán đúng sẽ giải được nỗi đau của xã hội

Bài toán đúng, tường minh và đặc biệt là đủ lớn sẽ mang lại giá trị lớn. Đó là nhận định được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại đêm trao giải cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam.