Đôi khi những gì mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Hãy dùng cái tâm, cái tình để đối xử cùng nhau.

Trong cuộc sống gia đình, đôi khi vì vô tâm, chúng ta không bao giờ biết những hi sinh thầm lặng của anh em dành cho mình. Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Vì vậy, hãy đối xử với người thân bằng cái tình, bằng sự bao dung hơn là những lời trách móc, hờn dỗi.

Nguồn: Gãy TV