Tình cha

tin tức về Tình cha mới nhất

ĐẤT NƯỚC-GIỌT ĐÀN BẦUicon
Thơ02/09/20190

ĐẤT NƯỚC-GIỌT ĐÀN BẦU

Đất nước gian lao tiếng đàn cũng tảo tần/ Nhang hay lửa thắp lên từ thương tiếc/ Và tiếng đàn thêm nỗi đau tiễn biệt/ Thanh âm cuối cùng gửi lại đất đai