Tỉnh đoàn Gia Lai

tin tức về Tỉnh đoàn Gia Lai mới nhất

Khen thưởng thầy giáo thất nghiệp trả gần 90 triệu đồng tiền rơiicon

Khen thưởng thầy giáo thất nghiệp trả gần 90 triệu đồng tiền rơi

Tỉnh đoàn Gia Lai đã khen thưởng đột xuất gương người tốt, việc tốt cho hành động trả lại hơn 88 triệu đồng nhặt được của thầy giáo Luân.