Tính lại GDP

tin tức về Tính lại GDP mới nhất

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông gần chục năm nay đóng góp vào GDPicon
Đầu tư29/09/20190

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông gần chục năm nay đóng góp vào GDP

Đường sắt đô thị Cát linh – Hà Đông đã thi công hàng chục năm nay. Cho nên năm nào dự án nào có khối lượng thi công thì cũng tính ngay vào GDP.