tivi Asanzo

tin tức về tivi Asanzo mới nhất

Hồ sơ Asanzo cố tình khai báo sai về xuất xứ hàng hóaicon
Đầu tư24/06/20190

Hồ sơ Asanzo cố tình khai báo sai về xuất xứ hàng hóa

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết Hội có cơ sở đối chiếu khác là hồ sơ doanh nghiệp do Asanzo nộp thể hiện sự cố tình khai báo sai về xuất xứ hàng của Asanzo.