tivi rơi trúng đầu

Cập nhập tin tức tivi rơi trúng đầu

Trong lúc kéo ngăn tủ, không may bé 20 tháng tuổi bị tivi rơi trúng đầu, gây tụ máu não.